менің кәдігім бар

менің кәдігім бар
I have suspicion
я подозреваю

Kazakh-English dictionary. 2013.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Бар (река) — Бар укр. Бар Характеристика Длина 26 км Площадь бассейна 114 км² Бассейн Чёрное море Бассейн рек …   Википедия

 • барқылдақ — торғай. Торғайдың даусы барқылдап шығатын бір түрі. Ал алашұбар тоқылдақ, б а р қ ы л д а қ т о р ғ а й мен қайшыауыз болса орманды мекендейтіндерге жатады (Қарқаралы, 172) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • өңмен — Өңменін салды. Бүтіндей берілді, бар күшін салды. Күйеуінің осыншама еңбекқорлығына сүйсіне де, тым ө ң м е н і н с а л ы п кеткенінен іштей секем алайын деді (Б.Тоғысбаев, Ақтоты, 136) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • менқұралды — (Алм., Жам.) менқұралпы. Әліпбай деген м е н қ ұ р а л д ы адам бар, әңгімені көп біледі (Алм., Жам.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • барқыл — зат. Барқылдаған үн, жағымсыз дыбыс. Мал мен бағы болған соң, Көпіріп, шалқып толған соң, Қара қарға болса да, Б а р қ ы л ы ем зар зар! (С. Торайғыров, Таңд. шығ., 241) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • Бар-сюр-Об — БАРЪ сюръ ОБЪ (Bar sur Aube), городъ въ сѣв. вост. Франціи въ департаментѣ Объ, извѣстный по воен. дѣйствіямъ, происходившимъ въ его окрестностяхъ въ кампанію 1814 г. 1) Дѣло 12 янв., при 1 мъ наступленіи главной арміи союзниковъ, наслѣдный… …   Военная энциклопедия

 • барһа — (Қарақ.) ылғи, әрдайым, өне бойы. Менің балам мектепке б а р һ а барып тұрады, қалмайды (Қарақ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • бөлімдер мен бөлімшелерді ұйымдастыру — (Организация частей и подразделений) мықты, бір бірімен тығыз байланысты бөлімдер мен бөлімшелердің құрылуы, ұрыс жүргізу үшін неғұрлым тиімді әдістерді белгілеу, әр түрлі міндеті бар әскери қызметкерлер құрамын оқыту, сол сияқты оларға қажетті… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • бөгеттер мен кедергілерден өту — (Преодоление заграждений и препятствий) әскерлердің бөгеттер мен табиғи кедергілер арқылы жылжуы. Б.к.ө. тәсілдері жауынгерлік дайындықтың нақты жағдайына, қойылған міндетке, командир шешіміне, қолда бар күш пен құралға, жыл мен тәуліктің… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • шұбар — кесіртке. зоол. Құмды жерлерде мекендейтін, денесінің ұзындығы 5 6 см, екі бүйірінде қара дақтары бар кесіртке. Ш ұ б а р к е с і р т к е тіршілігі аз зерттелген, өте сирек кездеседі (ҚҰЭ, 9, 569). Шұбар көкек. зоол. Басында айдары бар сасықкөкек …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • алашұбар — тоқылдақ. Тоқылдақтың алашұбар түсті түрі. А л а ш ұ б а р т о қ ы л д а қ, барқылдақ торғай мен қайшыауыз болса орманды мекендейтіндерге жатады (Қарқаралы, 172) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”